Instalimi PHP me unixODBC

Ky është një version i ri i Apache 1.3.12 dhe PHP 3.0.16, por është identik me Apache 1.3.6 dhe PHP 3.0.9. PHP4 nga beta 3 do të ketë një opsion konfigurimi për të përdorur unixODBC kështu që do të jetë i tepërt.

Ky dokument supozon se unixODBC është ndërtuar dhe instaluar, në këtë rast në vendndodhjen e paracaktuar / usr / local dhe që të dyja Apache dhe PHP nuk janë identifikuar në direktorinë fillestare të përdoruesve.

 1. Ne direktorine e Apache shkruani kete komande:
  ./configure –prefix=/www
  plus ndonje konfigurim tjeter lokal qe mund te nevojitet.
 2. Krijoni nje skede ne /usr/local/include te quajtur odbc.h ku te permbaje tre reshtat e meposhtem:
  #include <sql.h>
  #include <sqlext.h>
  #include <odbcinst.h>

nderroni /www me direktorine e deshiruar te instalimit te Apache

3. Shkoni ne direktorine e PHP dhe Definoni komandat e meposhtme per mjedisin

  CFLAGS="-I/usr/local/include"
  LDFLAGS=
  CUSTOM_ODBC_LIBS="-L/usr/local/lib -lodbc"

Mos harroni te eksportoni keto variabla

  export CFLAGS LDFLAGS CUSTOM_ODBC_LIBS 

4. Konfiguroni PHP me

 ./configure --with-apache=../apache_1.3.12 --with-custom-odbc=/usr/local --enable-track-vars

plus ndonje tjeter konfigurim lokal qe ju duhet…

  make
  make install

5. Shkoni pas tek direktoria e Apache dhe beni

./configure --prefix=/www --activate-module=src/modules/php3/libphp3.a
  make
  make install

6. Kthehuni tek direktoria e PHP dhe kuotoni nga Instalimi i PHP

cp php3.ini-dist /usr/local/lib/php3.ini
  You can edit /usr/local/lib/php3.ini file to set PHP options.
  Edit your httpd.conf or srm.conf file and add:
   AddType application/x-httpd-php3 .php3

Me kaq perfundon.

Mbështetje Apache DSO

PHP ka një objekt dinamik të përbashkët me apache. Ashtu si me parazgjedhje unixODBC ndërton me mbështetjen e fijeve dhe nga default apache nuk, në qoftë se ato nuk janë të lidhura së bashku në ndërtim dhe vetëm plotësojnë të drejtuar kombinimi do të dështojë.
Ka dy mënyra përreth këtij eteri.

 

export CFLAGS=-D_REENTRANT
export LFLAGS=-lpthread
./configure --prefix=www

rindërtimin unixODBC pa mbështetjen e fijeve duke konfiguruar ./configure –enable-threads = no
Në të dy rastet Mos harroni të fshini config.cache skedarin nga direktoria rrënjë e Apache ose unixODBC

Nëse kjo është ndonjë e mirë, çdo problem më lejoni të di.

Nick Gorham